[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
گروه آناتومی:
1 آقاي ملک مسعود انصار
2 محمد هادی بهادری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
3 خانم فریده حسینی ملاسرایی | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
4 آقای آرش زمینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
5 دکتر ادیب زنده دل | آشنايي با زبان
6 دکتر کامران عزتی
7 دكتر معصومه فغانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
8 دكتر روح الله گازر | آشنايي با زبان
9 دكتر ابراهیم نصیری | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه بیوشیمی و بیوفیزیک:
10 دكتر منیره آقاجانی نسب
11 دكتر علی ابراهیمی نیا
12 دكتر ملک معین انصار
13 خانم مرجان علی نژاد چافجیری
14 دكتر عنایت فروحی | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
15 دكتر حسن مولادوست | مقالات چاپ شده
16 دكتر ابراهیم میرزاجانی | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه آسیب شناسی:
17 دكتر عبدالله رهبر نیکوکار
18 دكتر کوروش عسکری
گروه فارماکولوژی:
19 دکتر داود روستایی
20 پروفسور عبدالرسول سبحانی | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
21 دكتر بهرام سلطانی | مقالات چاپ شده
22 دكتر سیاوش کهنسال
گروه فیزیولوژی:
23 پروفسور پروین بابایی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
24 دکتر عادله جعفری
25 دکتر بهروز خاکپور طالقانی
26 دكتر محمد رستم پور | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
27 آقای سیدمحمدتقی رضوی طوسی
28 دکتر کامبیز رهام پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي
29 دكتر محمود عابدین زاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
30 دكتر سید محمد محسنی مهران | مقالات چاپ شده
31 آقاي محمد رضا نورس فرد
گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمونولوژی:
32 دكتر کیهان اشرفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
33 دکتر آرش پورغلامی نژاد
34 دكتر رضا جعفری شکیب | مقالات چاپ شده
35 دکتر فرشید سعادت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
36 دكتر میثم شریف دینی
37 دکتر محمد شناگری
38 دکتر راحله شیخی
39 علی مجتهدی
40 دكتر بیژن مجیدی شاد
41 دکتر محمدرضا محمودی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
42 دکتر مجتبی هدایتی چکوسری
گروه اپیدمیولوژی:
گروه داخلی:
43 دکتر الهام رمضان زاده
44 دكتر سیدحبیب زینی
45 دكتر ایراندخت شناور
46 دكتر صبا فخریه اصل | مقالات ارايه شده در همایش ها
47 بنفشه قویدل پارسا
48 دكتر مریم یاسری
گروه جراحی کلیه و مجاری ادراری:
49 دكتر فرشید پوررضا
50 دكتر علی حمیدی مدنی
51 دكتر ایرج خسرو پناه | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
52 علی روشنی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
53 دكتر سید علاالدین عسگری
54 سیاوش فلاحتکار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
55 دكتر غلامرضا مختاری | مقالات چاپ شده
56 دکتر حمیدرضا ناصح
گروه چشم پزشکی:
57 دکتر ابراهیم آذری پور
58 دکتر میترا اکبری
59 دکتر حسن بهبودی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
60 رضا سلطانی مقدم | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
61 دکتر محمدرسول صبوری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
62 یوسف علیزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
63 دكتر محمد جواد محمدی | مقالات چاپ شده
64 دکتر عبدالرضا مدقالچی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
گروه کودکان:
65 دکتر ابراهیم اسماعیلی | توصيف مختصر
66 وحید امین زاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
67 حمیدرضا بادلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
68 دکتر عادل باقرسلیمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
69 دكتر کبری بلوکی مقدم | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
70 دكتر الهام بیدآبادی
71 دكتر منیژه تبریزی
72 دكتر مریم جفرودی | طرح‌هاي تحقيقاتي | عضويت‌هاي حرفه‌اي
73 دكتر سیده زهره جلالی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
74 طاهر چراغی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
75 دکتر بهرام دربندی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
76 دکتر ستیلا دلیلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
77 دکتر علی روشنی
78 مرجانه زرکش | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
79 دکتر رضا شرفی | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | داوری مقالات در مجلات علمی
80 افشین صفایی اصل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
81 محمدمهدی کرم بین | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
82 دکتر شاهین کوه منایی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
83 کیومرث گل شکن
84 دكتر شهره ملک نژاد
85 دکتر صدرالدین مهدی پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
86 دکتر اسفندیار نظری
87 هومان هاشمیان
گروه گوش و حلق و بینی:
88 دكتر رحمت الله بنان
89 دكتر میرمحمد جلالی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
90 دکتر علی فقیه حبیبی
91 دكتر عبدالرحیم کوشا | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
92 هوشنگ گرامی متین
93 دكتر مجید نصیری اسکوئی
94 شادمان نعمتی
گروه نفرولوژی:
95 دكتر مسعود خسروی
96 دكتر محمد کاظم لبادی
97 دكتر علی منفرد
گروه بهداشت، تغذیه و عفونی:
98 دكتر سنبل طارمیان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
99 دکتر لیدا محفوظی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | كتاب‌هاي منتشر شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه داخلی اعصاب:
100 دكتر بابک بخشایش
101 دكتر حمیدرضا حاتمیان
102 دكتر مظفر حسینی نژاد
103 دكتر سید علی رودباری
104 دكتر عالیا صابری
105 دكتر محسن صفاری آشتیانی
106 دكتر امیررضا قایقران
گروه جراحی:
107 پروفسور منوچهر آقاجان زاده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
108 دکتر ایرج باقی
109 دكتر فیروز بهبودی
110 دكتر امیر پیروز
111 دكتر محمد رسول حرفت کار
112 دكتر محمدحسین کدخدایی
113 دكتر حسین همتی
گروه جراحی مغز و اعصاب:
114 محمدرضا امام هادی
115 دكتر بابک علیجانی
116 دکتر ساسان عندلیب | توصيف مختصر
117 دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
گروه بیهوشی:
118 دکتر علی اشرف
119 دكتر سیروس امیرعلوی
120 دكتر ولی ایمان طلب
121 دكتر سودابه حدادی
122 دكتر محمد حقیقی
123 دكتر حسین خوشرنگ | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
124 دكتر انوش دهنادی مقدم
125 دكتر عباس صدیقی نژاد
126 دكتر مهرسیما عبدالله زاده
127 دكتر فرنوش فرضی
128 دكتر علی محمدزاده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
129 دكتر شیده مرزبان
130 دكتر هما موحدی
131 دكتر علی میر منصوری
132 دكتر بهرام نادری | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
133 دكتر کتایون هریالچی
گروه قلب:
134 پروفسور انوش برزیگر | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
135 دكتر حمیدرضا بنکدار
136 دكتر رضا پور بهادر
137 دكتر مجید چینی کار | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
138 دكتر سید فاضل حسینی
139 دكتر جلال خیرخواه
140 دكتر حیدر دادخواه | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
141 دكتر فهیمه رحیمی بشر
142 ارسلان سالاری
143 دكتر بیژن شاد
144 دكتر علی محمد صادقی میبدی
145 دكتر فردین میربلوک
146 دكتر سید حسن وشتانی | مقالات چاپ شده
گروه پزشکی اجتماعی:
147 دكتر زهرا پناهنده
148 دکتر آیدین پورکاظمی
149 دکتر طلوع حسندخت
150 دكتر آبتین حیدرزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
151 دکتر آسیه عشوری
152 دکتر زهرا عطرکار روشن | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
153 زهرا محتشم امیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
154 دكتر محمد رضا نقی پور
گروه پوست:
155 دكتر عباس درجانی | مقالات چاپ شده
156 دكتر شهریار صدر اشکوری | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
157 دكتر نرگس علیزاده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
158 دكتر جواد گل چای | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه اعصاب و روان:
159 دکتر محمدرسول خلخالی
160 ربابه سلیمانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
161 دکتر سمیه شکرگزار
162 هما ضرابی
163 دکتر الهه عبدالهی
164 آقای حسن فرهی
165 مریم کوشا
166 دكتر محمدجعفر مدبر نیا | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
167 کیومرث نجفی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه رادیولوژی:
168 دكتر ارینب آل بویه
169 دكتر علی بابایی
170 دکتر احمد علیزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
171 دكتر رقیه مولایی
172 دكتر مسرور وهابی مقدم
گروه زنان و زایمان:
173 دكتر مریم اصغرنیا
174 پروفسور سیده هاجر شارمی
175 دكتر زیبا ظهیری سروری
176 دكتر رویا فرجی
177 دكتر ماندانا منصورقناعی
178 دكتر فریبا میربلوک
179 دكتر فروزان میلانی
گروه پزشکی قانونی:
180 دكتر علیرضا بادسار
181 مرتضی رهبر | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | فعالیت های اجرایی
گروه ارتوپدی:
182 دكتر حسین اتحاد
183 دكتر کامران اسدی
184 دكتر مهران سلیمانها
185 دكتر علی کریمی
186 دكتر محسن مردانی کیوی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
187 دكتر احمدرضا میربلوک
گروه ژنتیک:
188 پروانه کشاورز
گروه داخلی - گوارش:
189 دكتر کیوان امینیان | مقالات ارايه شده در همایش ها
190 دكتر افشین شفقی | مقالات ارايه شده در همایش ها
191 پروفسور فریبرز منصور قناعی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
گروه معارف:
192 خانم شیرین آرامش
193 آقاي هادی بصیری
194 دكتر محسن پورمحمد
195 خانم اشرف جنتی
196 آقاي علی نوری سعید
گروه زبان:
197 مژگان مصباح
گروه طب اورژانس:
:: دانشكده دندانپزشكي
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت:
198 دكتر زهرا دلیلی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
199 دکتر طاهره محتوی پور
200 دکتر سمیه نعمتی
گروه پاتولوژی دهان و فک:
201 دکتر نازنین بشردوست | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
گروه ترمیمی:
202 فریده دارابی
203 دکتر طیبه رستم زاده
204 دکتر یاسمن صادقی ده بنه
گروه جراحی دهان و فک و صورت:
205 دکتر سعید دشتیاری
گروه تشخیص بیماریهای دهان:
206 دکتر مریم بصیرت
207 مریم ربیعی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
208 دکتر جواد کیا
گروه پریودنتولوژی:
209 دکتر گلپر رادافشار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
210 دکتر سید ابراهیم سیدمنیر
211 دکتر آناهیتا عاشوری مقدم
212 دكتر محمد مشتاقی مقدم
213 دکتر بردیا ودیعتی صابری
گروه پروتزهای دندانی:
214 دکتر ریحانه آقاجانی نرگسی
215 دکتر یوسف جهاندیده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
216 دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری
217 دکتر حمید نشاندار اصلی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه اندودونتیکس:
218 دکتر شیوا صادقی
219 دکتر مهران طارمسری
220 دكتر نسیم قشلاقی آذر | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
221 حسین مسعودی راد | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
222 دکتر الناز موسوی
گروه دندانپزشکی اطفال:
223 دكتر معصومه اسکندری | مقالات چاپ شده
224 دکتر آتوسا جانشین
225 دکتر کتایون سالم | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
226 دکتر سیده سعیده محتوی پور
227 دکتر جوانه وجدانی
گروه ارتودنتیکس:
228 داود عطرکار روشن
229 خانم فایقه قلی نیا
230 دکتر نوید کریمی نسب
231 دکتر ساره کشاورز
:: معاونت آموزشي
معاونت آموزشي:
232 ماهدخت طاهری
:: دانشكده بهداشت
دانشكده بهداشت:
233 شهیاد آذری حمیدیان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
234 ابوالحسن افکار
235 دكتر مهدی جهانگیر بلورچیان
236 محمود حیدری
237 مهندس سید محمد جواد گل حسینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
238 فردین مهرابیان | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
آموزش بهداشت:
239 دكتر ربیع ا... فرمانبر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان
240 دکتر پریسا کسمایی | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
مهندسی بهداشت محیط:
241 دکتر سید داود اشرفی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
242 مهندس سعید امیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
243 دكتر کامران تقوی
244 دکتر مهدی شیرزاد سیبنی
245 آزیتا محققیان
246 داریوش نقی پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
:: دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت
گروه مامایی:
247 دکتر زهرا بستانی خالصی
248 دکتر صدیقه پاک سرشت | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
249 خانم فاطمه رافت | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
250 خانم سیده مرضیه راهبی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
251 خانم پروانه رضاسلطانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
252 خانم طاهره ضیایی | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها
253 خانم سیده نوشاز میرحق جو | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | فعالیت های اجرایی
254 خانم مریم نیکنامی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه بهداشت:
255 خانم شهلا اسیری
256 آقای عبدالحسین امامی سیگارودی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
257 خانم افسانه پاشا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
258 خانم نسرین مختاری لاکه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
259 خانم لیلا میر هادیان
گروه پرستاری اطفال:
260 خانم معصومه جعفری اصل | آشنايي با زبان | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
261 خانم مینومیترا چهرزاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
262 خانم زهرا شفیع پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
263 خانم ریحانه فداکار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه مدیریت پرستاری:
264 خانم فریبا عسگری | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
گروه روان پرستاری:
265 خانم فرزانه شیخ الاسلامی
گروه پرستاری داخلی جراحی:
266 خانم معصومه ادیب
267 خانم مژگان بقایی لاکه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده
268 خانم عزت پاریاد | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
269 دکتر رسول تبری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
270 فاطمه جعفراقایی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوری مقالات در مجلات علمی
271 خانم شیرین جفرودی | توصيف مختصر | سوابق شغلي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
272 نازیلا جوادی پاشاکی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
273 دکتر فرحناز جوکار | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
274 خانم طاهره خالق دوست محمدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
275 خانم شادمان رضا ماسوله
276 خانم لیلا روحی بلسی
277 خانم کبری سلامی کهن | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
278 خانم میترا صدقی ثابت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده
279 خانم آسیه صدیقی چافجیری | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
280 دکتر عاطفه قنبری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
281 خانم فاطمه مؤدب
282 خانم زهرا مجد تیموری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
283 دکتر محمدتقی مقدم نیا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
284 خانم آرزو منفرد
285 خانم مهشید میرزایی | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
286 خانم فریده هاساواری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
287 آقای محمدرضا یگانه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
گروه اتاق عمل و هوشبری:
288 آقای مجید پورشیخیان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
289 خانم ساقی موسوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
.:
290 دكتر وحیده جاوید خجسته
291 دكتر احسان کاظم نژاد
:: دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زینب (س) شرق گيلان - لنگرود
گروه پرستاری:
292 دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی | مقالات چاپ شده
293 دکتر پرند پورقانع | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
294 خانم فاطمه حیدری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | افتخارات و جوايز
295 دكتر سیده آمنه (ایده) دادگران | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
296 دکتر آذر درویش پور | مقالات چاپ شده
297 خانم زهره سلملیان | سوابق تحصيلي | مقالات ارايه شده در همایش ها
298 خانم زهرا طاهری ازبرمی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
299 خانم هما مصفا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز
300 خانم رویا منصور قناعی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
301 خانم یاسمن یعقوبی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده
گروه مامایی:
302 خانم کبری ابوذری گزافرودی
303 خانم متین السادات اسمعیل زاده
304 خانم شیوا پورعلی رودبنه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
305 فاطمه جعفرزاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
306 خانم حوریه شایگان | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
307 خانم فیروزه فیروزه چیان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
308 دکتر مروارید قصاب شیرازی
309 خانم سهیلا مجیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
310 خانم فاطمه نجفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده
311 دكتر مژگان نظری
:: دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان - لنگرود
گروه علوم پایه:
312 دکتر مهریار حبیبی رودکنار
313 دکتر مسعود حمیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
314 دکتر کورش خانکی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
315 خانم مریم رجب پور نیک فام | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
316 خانم فرخ قلی پور مقدم | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
317 دكتر آزاده کبیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
318 دکتر ایرج نیکوکار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشکده داروسازی
بیوتکنولوژی دارویی:
319 دکتر سارا دبیریان
320 دکتر مهدی عوضعلی پور
شیمی دارویی:
321 دكتر سعید قاسمی
داروسازی بالینی:
فارماسیوتیکس:
322 دكتر احسان ابوطالب
323 دکتر سعید منوچهری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
فارماکوتوکسیکولوژی:
فارماکوگنوزی:
324 دكتر اردلان پاسداران
325 دکتر فاطمه یوسف بیک
فارماکولوژی:
:: کمیته اخلاق دانشگاه
کمیته اخلاق دانشگاه:
326 آقاي شفیع امامی | مقالات چاپ شده
:: پردیس بین الملل انزلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گروه ترمیمی:
327 دکتر مانوشا امیری سیاوشانی
328 دکتر سونیا دادفر
329 دکتر فرشته ناصرعلوی
گروه پریودنتولوژی:
330 دکتر اشکان سالاری
331 دکتر معصومه نیکخواه رانکوهی
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت:
332 دکتر فرزانه استوار راد
333 دکتر سارا طبری
گروه پروتزهای دندانی:
334 پروفسور هادی رنجزاد
گروه دندانپزشکی کودکان:
335 دکتر رخساره اسدی راد
اندودانتیکس:
336 دکتر سینا شیرکوند | مقالات چاپ شده
ارتودانتیکس:
337 دکتر عرفانه افسری
338 دکتر پدرام جاویدی دشتبیاضی
339 دکتر بهاره جوانشیر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت:
340 دکتر سیمین نوری خانقاه | مقالات چاپ شده
گروه آسیب شناسی دهان ، فک و صورت:
341 دکتر پریسا کردونی خوزستانی
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
342 دکتر مژگان نظری
343 پروفسور جواد وطنی
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان