سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت - داده های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دکتر صدیقه پاک سرشت - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک paksershtgums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل دکتر صدیقه پاک سرشت
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى بهداشت جامعه( ارتقای سلامت زنان)
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه مامایی
درجه علمی دکترا
دانشيار
وضعیت استخدامی رسمي قطعي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر رشت
کشور Iran
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی