[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - صدیقه پاک سرشت ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صدیقه پاک سرشت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده در همایش ها
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 پاتوژنهاي شايع در دوره نفاس ( پوستر ) ـــــ سمينار عفونتهاي بيمارستاني ( دانشگاه علوم پزشكي گيلان ) 82 شفاهى
2 پيشگيري از عفونت بعد از زايمان ( پوستر ) ـــــ سمينار عفونتهاي بيمارستاني ( دانشگاه علوم پزشكي گيلان ) 82 شفاهى
3 ميزان شيوع و علل مساعد كننده عفونت بعد از زايمان واژينال در شهر تهران ( سخنراني ) ـــــ عفونتهاي بيمارستاني ( دانشگاه علوم پزشكي يزد ) 70 شفاهى
4 قصور شغلي و بي مبالاتي حرفه اي ( سخنراني ) ------------ كارگاه آموزشي حقوق و مسئوليتهاي پرستاران ( مديريت تأمين اجتماعي و بيمارستان رسول اكرم (ص) رشت ) 3 و 4/11/80 شفاهى
5 نيازهاي آموزش بهداشت قاعدگي دختران در سنين بلوغ ( سخنراني ) ------------ همايش استاني آموزش مددجو ( دانشگاه علوم پزشكي گيلان ) 27-28/3/80 شفاهى
6 بررسي نيازهاي آموزشي زنان در مورد روشهاي پيشگيري از بارداري ( پوستر ) ـــــ اولين همايش ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت ( دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ) 27 – 29/3/82 شفاهى
7 قاعدگي و بلوغ ( سخنراني ) ـــــ سلامت و بهداشت زنان از طرف استانداري ـ رشت 25/5/82 شفاهى
8 ٍ خون ريزي زايمان ( پوستر ) ------------ همايش استاني اورژانسها در پرستاري و مامايي ( دانشگاه علوم پزشكي گيلان ) 17 ـ18 /10/81 شفاهى
9 آتوني رحم ( سخنراني ) ------------ همايش استاني اورژانسها در پرستاري و مامايي ( دانشگاه علوم پزشكي گيلان ) 17 ـ18 /10/81 شفاهى
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان