[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - صدیقه پاک سرشت ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صدیقه پاک سرشت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 نقش ماما در عرصه مشاوره صديقه پاك سرشت - سيده مرضيه راهبي فصلنامه دانشکده های پرستاری مامایی استان گیلان، سال چهاردهم ، شماره 52 مقاله کامل
2 تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه مقابله با استرس مسئله مدار در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان حکیمه دهقانی - ربیع الله فرمانبر -صدیقه پاک سرشت -احسان کاظم نژاد لیلی دو فصلنامه دانشکده های پرستاری مامایی استان گیلان ، سال 15، 1391 مقاله کامل
3 بررسی عوامل مادری پیش بینی کننده کم وزنی نوزادان مریم عدل شعار-صدیقه پاک سرشت- مژگان بقایی - انوشیروان کاظم نژاد دو فصلنامه دانشکده های پرستاری مامایی استان گیلان 1384 مقاله کامل
4 ختم حاملگی با پروستاگلاندین F2α فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی استان گیلان ، 1383 مقاله کامل
5 پرسش و پاسخ درباره سل در ایران با تنی چند از مسئولین فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی استان گیلان ، 1374 مقاله کامل
6 روز جهاني مامائي --------- فصلنامه ش 7 – 6 مقاله کامل
7 آنتي بيوتيك پروفيلاكسي و جلوگيري از ايجاد عفونت بعد از زايمان --------- فصلنامه ش 12- 11 مقاله کامل
8 سل و حاملگي --------- فصلنامه ش 16 مقاله کامل
9 پرسش و پاسخ درباره سل در ايران با تني چند از مسئولين --------- فصلنامه ش 16 مقاله کامل
10 سازماندهي مراقبتهاي دوران بارداري و شناسائي عوامل خطرزا --------- فصلنامه ش 22 مقاله کامل
11 توكسوپلاسموز در حاملگي --------- فصلنامه ش 25 – 24 مقاله کامل
12 بررسي علل عدم مراقبت در دوران بارداري --------- فصلنامه ش 37 – 36 مقاله کامل
13 بررسي ارتباط فشار شغلي با روشهاي مقابله با تنش در پرستاران شاغل --------- فصلنامه ش 43 – 42 مقاله کامل
14 مطالعه خود كارائي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي در مورد آموزش ارتقاء سلامت به مددجويان --------- فصلنامه ش 39 – 38 مقاله کامل
15 ارتباط بين درك از خود و وضعيت پيروي از برنامه هاي درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون --------- فصلنامه ش 41 - 40 مقاله کامل
16 بررسي نيازهاي آموزشي زنان مراجعه كننده جهت زايمان به مراكز آموزشي درماني الزهرا (س) درباره روشهاي پيشگيري از بارداري --------- مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان مقاله کامل
17 Risk factors with breast cancer among women in Delhi S Pakseresht, GK Ingle, AK Bahadur, VK Ramteke, MM Singh, S Garg, ... Indian journal of cancer مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 مقاله کامل
19 بررسی پیش بینی کننده های تولد نوزادان کم وزن مادرا ن مراجعه کننده به مراکز درمانی رشت مقاله کامل
20 بررسی منارک و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 11-14 ساله رشت مقاله کامل
21 بررسی عوامل مرتبط بر وضعیت خودکارآمدی شیردهی مادران در فاصله 6 هفته بعد از زایمان در شهر رشت مقاله کامل
22 بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و در مانی رشت مقاله کامل
23 Quality of life and its determinants in postmenopausal women: a population-based study مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 Abstracts from Women's Health 2015: The 23rd Annual Congress April 16–19, 2015 Washington, DC مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 Expenditure audit of women with breast cancer in a tertiary care hospital of Delhi مقاله کامل پژوهشي اصيل
26 Quality of life of women with breast cancer at the time of diagnosis in New Delhi مقاله کامل پژوهشي اصيل
27 Relevant Factors with Quality of Life and Body Image Among women with Breast Cancer at Educational and Therapeutic Hospitals in Rasht in Iran مقاله کامل پژوهشي اصيل
28 Risk of developing breast cancer by utilizing Gail model مقاله کامل پژوهشي اصيل
29 Stage at diagnosis and delay in seeking medical care among women with breast cancer, Delhi, India مقاله کامل پژوهشي اصيل
30 Vitamin D Deficiency in Pregnant Women Refer Two Private Office of Gynecologists in Rasht, Iran مقاله کامل پژوهشي اصيل
31 Women’s Educational Needs Regarding to Family Planning Methods Shiva Salehi, Sedigheh Pakseresht , Seyedeh Noshaz Mirhaghjoo, Ehsan KazemnejadLeili Journal of Holistic of Nursing and Midwifery مقاله کامل پژوهشي اصيل
32 بررسی حساسیت و ویژگی پاپ اسمیر در تشخیص دیسپلازی های سرویکس در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان الزهرا رشت مقاله کامل
33 بررسی فراوانی نشانه های افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مدارس راهنمایی منتخب شهر رشت در سال 1392 مقاله کامل
34 Health-Related Quality of Life and its related factors among women with breast cancer.persian ARZ Monfared A, Pakseresht S, Ghanbari Khaneghah A Journal of Holistic nursing and midwifery چکیده مقاله پژوهشي اصيل
35 Relationship between Environmental Factors and Menarche Of 11-14 Year Old Students in Rasht City چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان