[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - صدیقه پاک سرشت ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر صدیقه پاک سرشت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسي پيش بيني كننده هاي تولد نوزادان كم وزن مادران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني شهر رشت ــــ رشت 83
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان