[Home ]   [ فارسی ]  
Slow scroll speed------------Medium scroll speed------------Fast scroll speed
:: Members of Academic Board - Ezat Paryad ::
:: Sections List ::
:: ::
:: Mrs Ezat Paryad | Back to CV page | [Print version] ::
Research projects
# Project Titles Executers Supportive Organization Place of Execution Project Situation Completion Date
1 بررسی ارتباط سطح سروصدا و دیدگاه پرستاران از منابع سروصدا و اثرات آن بر ابعاد سلامتی آنان در بخش‌های مراقبت ویژه‌ در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال ۹۴ طاهره خالقدوست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
2 بررسی تأثیر به‌کارگیری تمرینات تنفسی بر ابعاد خستگی در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال ۹۴-۹۳ عاطفه قنبری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
3 بررسی تأثیر برنامه‌ی بازتوانی طراحی شده بر پیروی از دستورات درمانی و مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی قلب در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال ۹۴-۹۳ عزت پاریاد معاونت تحقیقات و فن اوری د انشگاه علوم پزشکی گیلان Running -
4 بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر اضطراب و شاخص های همودینامیک بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال 93 عاطفه قنبری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
5 بررس تاثیر رایحه درمانی با اسانس لوندلا بر شدت درد، اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بستری در مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
6 بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان به رتینوپاتی دیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین شهر رشت و عوامل مرتبط با آن در سال 93 شیرین جفرودی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
7 بررسی ارتباط سطح سروصدا و دیدگاه پرستاران از منابع سروصدا و اثرات آن بر ابعاد سلامتی انان در بخش های مراقبت ویژه در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 94 طاهره خالقدوست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
8 بررسی تاثیر به کارگیری تمرینات تنفسی بر ابعاد خستگی در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال 94 عاطفه قنبری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
9 بررسی عوامل تنیدگی آور مرتبط با اضطراب و افسردگی بیمارستانی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان حشمت در سال 90 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
10 بررسی روند تغییرات سن و جنس در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در یکی از مراکز منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی سال های 75-91 فاطمه منفرد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
11 بررسی تاثیر برنامه ی بازتوانی طراحی شده بر پیروی از دستورات درمانی و مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی قلب در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال 93-94 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Running -
12 بررسی میزان بقای پس از احیا قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دچار ایست قلبی تنفسی داخل بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 93-94 محمدتقی مقدم نیا مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
13 بررسی آلودگی لباس بیمارستانی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط با آن در سال 93-94 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Running -
14 بررسی مقایسه طول مدت تهویه مکانیکی با استفاده از ابزار جداسازی با هدایت پرستار (برن)و روش روتین در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مرکز اموزشی در مانی پورسینا سال93 عاطفه قنبری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
15 تاثیر کاربرد مدل خود مراقبتی اورم بر خود کارامدی در بیماران همودیالیز ی مراجعه کننده به مرکز اموزشی در مانی رازی شهرستان رشت سال 93 مژگان بقایی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مرکز اموزشی در مانی رازی رشت Completed -
16 بررسي فرهنگ ايمني در مراكز آموزشي و در ماني شهر رشت سال 91-92 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
17 بررسی تدریس به شیوه نقشه کشی بر میزان یادگیری عاطفه قنبری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
18 بررسي نياز هاي خانواده بيماران مبتلا به ضربه به سر و ميزان بر اورده شدن ان در يبيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي و در ماني پورسينا رشت 91 مجمد رضا یگانه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
19 بررسی خود کار امدی فعالیت جسمانی و رفتار تغذیه ای و پیروی دارویی و عوامل مرتبط با انها یک سال پس از جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی و در مانی دکتر حشمت رشت در سال 92 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
20 بررسی کیفیفت مراقبت های ارائه شده در پیشگیری از زخم فشاری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 82 عزت پاریاد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
21 بررسی عوامل موثر بر اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی در مانی شهرستان رشت در سال 85 طاهره خالقدوست معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
22 تأثیر مشاوره بر رفتار مراقبتی خانواده بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیک مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شفاء رشت سال 83 هایده محمودی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
23 بررسی عوامل مرتبط با اضطراب و افسردگی بیمارستانی هنگام ترخیص در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 90 عزت پاریاد طوبی حسین زاده مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
24 بررسی تأثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب قبل از آنژیوگرافی بیماران مراجعه به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال 83 عزت پاریاد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
25 مقایسه اثر انجام یک بار و متناوب تن شویه همراه با استافینوفن بر تغییرات درجه حرارت کودکان تب دار بستری در مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت سال 85-84 عزت پاریاد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
26 بررسی ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1386 عزت پاریاد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
27 بررسی عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت از دیدگاه والدین در سال 87 سیده زهرا شفیع پور معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
28 بررسی وضعیت خودکارآمدی و عوامل پیش بینی کننده آن در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه قلب مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 88 عزت پاریاد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
29 بررسی میزان مشارکت پرستاران در تصمیم گیری بالینی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه آنان در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 89 عزت پاریاد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
30 بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان در سال 91 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
31 بررسی ارتباط شدت نشانه های افسردگی و رفتارهای مراقبت از خود در طی 30 روز اول بعد از سکته قلبی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال91-90 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
32 بررسی عوامل پیش بینی کننده مدت زمان ماندگاری لوله تراشه بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز آموزشی درمانی منتخب شهر رشت در سال 91 شیرین جفرودی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
33 بررسی وضعیت پیروی از دستورات مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران جراحی پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 92 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
34 بررسی الویت های پژوهشی در مراقبت های پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91 شاهرخ مقصودی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Running -
35 بررسی عوامل مرتبط با اضطراب و افسردگی بیمارستانی هنگام ترخیص در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال 90 عزت پاریاد طوبی حسین زاده مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
36 بررسی عوامل پیش بینی کننده خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال 91 عاطفه قنبری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
37 بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهر رشت 91 فرزانه شیخ الاسلامی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
38 بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال ۹۱ عزت پاریاد معصومه حسابی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Completed -
39 بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد بر نامه درسی پنهان موثر بر یاد گیری سال 93 -94 عزت پاریاد معاونت تحقیقات و فن اوری د انشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
40 مقایسه بروز عوارض کاتتر های وریدی محیطی در طول 72 و 96 ساعت پس از جایگذاری در بیماران بستری در بخش جراحی قلب مرکز اموزشی درمانی دکتر حشمت رشت در سال 95-94 عزت پاریاد معاونت تحقیقات و فن اوری د انشگاه علوم پزشکی گیلان Completed -
41 بررسی تغییرات علائم حیاتی و پاسخ های رفتاری در ارزیابی درد بیماران مبتلا به اسیب تروماتیک مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه در شهر رشت سال 95 عاطفه قنبری معاونت تحقیقات و فن اوری د انشگاه علوم پزشکی گیلان Running -
42 ببرسی وضعیت تغذیه سالمندان میتلا به بیماری عروق کرونر بر اساس سازه مراحل تغییر در مراقبین به مرکز اموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال 95 لیلا میر هادیان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Running -
43 مقایسه تاثیر دو روش اموزش سنتی و الکترونیک بر میزان یاد گیری و کیفیت یادگیری و یاد دهی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1395 مجید پورشیخیان معاونت تحقیقات و فن اوری د انشگاه علوم پزشکی گیلان Running -
44 بررسی وضعیت فعالیت های روز مره زندگی و عوامل مرتبط با ان در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز اموزشی و در مانی دکتر حشمت رشت سال 1395 عزت پاریاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت Running -
45 بررسی باور خود کار مدی و ارتباط ان با درک از بیماری و رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میو کارد مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال 1394 مهشید میرزایی معاونت تحقیقات و فن اوری د انشگاه علوم پزشکی گیلان Running -
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان