[Home ]   [ فارسی ]  
Slow scroll speed------------Medium scroll speed------------Fast scroll speed
:: Members of Academic Board - Ezat Paryad ::
:: Sections List ::
:: ::
:: Mrs Ezat Paryad | Back to CV page | [Print version] ::
Theses advised
# Title Executer(Student) Place of Execution Completion Date (Year)
1 بررسی عادات خواب دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت از دیدگاه والدین در سال 87 مهری یوسف گهرکچی
2 بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به عوامل موثر بر یادگیری بالینی در دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 79 پور قانع
3 بررسی نيازهای خانواده‌ی بيماران مبتلا به ضربه به سر و ميزان برآورده شدن آن در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشی و درمانی پورسينا رشت ۹۲-۹۱ سید حسن محققی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1393
4 بررسی تأثیر ماساژ بازتابی پا بر اضطراب و شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی دکتر حشمت رشت سال ۹۳ ماریا خورسند مرکز اموزشی درمانی دکتر حشمت رشت
5 بررسی مقایسه‌ای طول مدت تهویه‌ی مکانیکی با استفاده از ابزار جداسازی با هدایت پرستار (برن) با روش روتین در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان پورسینا سال ۹۴-۹۳ ایدا ابراهیم زاده بخش های مراقبت ویژه مراکز اموزشی در مانی رشت
6 تأثیرکاربرد مدل خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی در بیماران همودیالیز مراجعه‌کننده به بیمارستان آموزشی درمانی رازی شهرستان رشت سال ۹۴-۹۳ مژگان بزرگ زاده بخش دیالیز مرکز اموزشی و در مانی رازی رشت
7 بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان به رتینوپاتی دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین شهر رشت و عوامل مرتبط با آن در سال ۹۳ جنت سلیمانی کامران در مانگاه لیزر مرکز اموزشی در مانی امیر المومنین
8 بررسی میزان بقای پس از احیای قلبی‌ ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دچار ایست قلبی تنفسی داخل بیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی دکتر حشمت رشت سال ۹۴-۹۳ ساناز امینی مرکز اموزشی و در مانی دکتر حشمت رشت
9 بررسی تأثیر به‌کارگیری تمرینات تنفسی بر ابعاد خستگی در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه در مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال ۹۴-۹۳ نسیم شیر محمدی مرکز اموزشی درمانی رازی رشت
10 بررسی ارتباط سطح سروصدا و دیدگاه پرستاران از منابع سروصدا و اثرات آن بر ابعاد سلامتی آنان در بخش‌های مراقبت ویژه‌ در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال ۹۴ زهرا کوشانفر بخش های مراقبت ویژه مراکز اموزشی در مانی رشت
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان