[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سیده نوشاز میرحق جو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده نوشاز میرحق جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 درس بهداشت مادران و نوزادان 1 ، 2 مقطع کارشناسی پرستاری 1375 تا کنون
2 کارآموزی نشانه شناسی مقطع کارشناسی پیوسته مامایی از 1373 تا 1379
3 کارآموزی بارداری زایمان 1 ،2، 3 مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی از 1373 تا 1379
4 کارآموزی بارداری زایمان 1 ،2، 3 مقطع کاردانی مامایی از 1369 تا 1370
5 دروس بارداری زایمان1 ،3،2 در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی از 1373 تا کنون
6 درس روش تحقیق و پروژه تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری کودکان،داخلی جراحی،بهداشت از 1373 تا کنون
7 درس روش تحقیق و پروژه تحقیق کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی از 1393 تا کنون
8 درس بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی از 1393 تا کنون
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان