[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سیده نوشاز میرحق جو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده نوشاز میرحق جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی تاثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ حین و پس از عمل بیماران سزارینی تحت بی حسی نخاعی میترا صیامی مرکز آموزش درمانی الزهرا رشت 1381
2 بررسی ارتباط خشونت خانگی در طی بارداری با پیامدهای نوزادان مریم نیکنامی مرکز آموزشی درمانی الزهرا 1394
3 بررسی سن منارک و عوامل مرتبط با آن در دانش اموزان 11 تا 14 ساله شهر رشت صدیقه پاک سرشت مدارس راهنمایی شهر رشت 1392
4 بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با برخی از عوامل فردی و روانی اجتماعی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت نعیما خدادادی مراکز بهداشتی شهر رشت 1383
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان