[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - سیده نوشاز میرحق جو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سیده نوشاز میرحق جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر کارآمدی بر میزان خود مراقبتی نوجوانان دیابتی20-11 سال مبتلا به دیابت نوع 1 سیده نوشاز میر حق جو-آذررضاصفت (دانشجو) مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور 1390
2 بررسی تاثیر مراقبت خانواده محور بر میزان رفع نیازهای والدین کودکان مبتلا به گاسترو آنتریت بستری در مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور سیده نوشاز میر حق جو-ژاله زینالی (دانشجو) مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور 1389
3 بررسی مهارتهایزندگی کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور 19-11 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر رشت از دیدگاه مادران آنها سیده نوشاز میر حق جو-سمیرا شصتی (دانشجو) مرکز آموزشی درمانی 17 شهریورو رسول اکرم 1387
4 بررسی نحوه مراقبتهای ارائه شده به کودکان زیر 1 سال مراجعه کننده به مراکزبهداشتی شهر رشت سیده نوشاز میر حق جو-زهرا مختاری (دانشجو) مراکزبهداشتی شهر رشت 1384
5 بررسی میزان مهارتهای ارتباط با بیمار در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی زشت سیده نوشاز میر حق ج-ندا نائبی (دانشجو) دانشکده پرستاری رشت 1391
6 بررسی رفتارهای درمان طلبی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت سیده نوشاز میر حق ج-تقی زاده (دانشجو) مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت 1392
7 بررسی میزان مشارکت مادران در مراقبت از نوزاد نارس بستری در بخش نوزادان و عوامل مرتبط با آن سیده نوشاز میر حق ج-شراره ذبیحی (دانشجو) مرکز آموزشی درمانی 17 و الزهرا 1393
:: ::
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان