[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - احسان کاظم نژاد ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
اطلاعات فردی
پست الکترونیک kazem_ehyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل دكتر احسان کاظم نژاد
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى آمار حیاتی
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت .
درجه علمی دکترا
استاديار
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
دفعات مشاهده بار
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان