[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
گروه آناتومی:
1 آقاي ملک مسعود انصار
2 محمد هادی بهادری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
3 خانم فریده حسینی ملاسرایی | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
4 آقای آرش زمینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
5 دکتر ادیب زنده دل | آشنايي با زبان
6 دکتر کامران عزتی
7 دكتر معصومه فغانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
8 دكتر روح الله گازر | آشنايي با زبان
9 دكتر ابراهیم نصیری | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه بیوشیمی و بیوفیزیک:
10 دكتر منیره آقاجانی نسب
11 دكتر علی ابراهیمی نیا
12 دكتر ملک معین انصار
13 خانم مرجان علی نژاد چافجیری
14 دكتر عنایت فروحی | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
15 دكتر حسن مولادوست | مقالات چاپ شده
16 دكتر ابراهیم میرزاجانی | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه آسیب شناسی:
17 دكتر عبدالله رهبر نیکوکار
18 دكتر کوروش عسکری
گروه فارماکولوژی:
19 دکتر داود روستایی
20 پروفسور عبدالرسول سبحانی | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
21 دكتر بهرام سلطانی | مقالات چاپ شده
22 دكتر سیاوش کهنسال
گروه فیزیولوژی:
23 پروفسور پروین بابایی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
24 دکتر عادله جعفری
25 دکتر بهروز خاکپور طالقانی
26 دكتر محمد رستم پور | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
27 آقای سیدمحمدتقی رضوی طوسی
28 دکتر کامبیز رهام پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي
29 دكتر محمود عابدین زاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
30 دكتر سید محمد محسنی مهران | مقالات چاپ شده
31 آقاي محمد رضا نورس فرد
گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمونولوژی:
32 دكتر کیهان اشرفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
33 دكتر رضا جعفری شکیب | مقالات چاپ شده
34 دکتر فرشید سعادت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
35 دكتر میثم شریف دینی
36 دکتر محمد شناگری
37 دکتر راحله شیخی
38 علی مجتهدی
39 دكتر بیژن مجیدی شاد
40 دکتر محمدرضا محمودی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
41 دکتر مجتبی هدایتی چکوسری
گروه اپیدمیولوژی:
گروه داخلی:
42 دکتر الهام رمضان زاده
43 دكتر سیدحبیب زینی
44 دكتر ایراندخت شناور
45 دكتر صبا فخریه اصل | مقالات ارايه شده در همایش ها
46 بنفشه قویدل پارسا
47 دكتر مریم یاسری
گروه جراحی کلیه و مجاری ادراری:
48 دكتر فرشید پوررضا
49 دكتر علی حمیدی مدنی
50 دكتر ایرج خسرو پناه | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
51 علی روشنی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
52 دكتر سید علاالدین عسگری
53 سیاوش فلاحتکار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
54 دكتر غلامرضا مختاری | مقالات چاپ شده
55 دکتر حمیدرضا ناصح
گروه چشم پزشکی:
56 دکتر ابراهیم آذری پور
57 دکتر میترا اکبری
58 دکتر حسن بهبودی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
59 رضا سلطانی مقدم | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
60 دکتر محمدرسول صبوری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
61 یوسف علیزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
62 دكتر محمد جواد محمدی | مقالات چاپ شده
63 دکتر عبدالرضا مدقالچی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
گروه کودکان:
64 دکتر ابراهیم اسماعیلی | توصيف مختصر
65 وحید امین زاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
66 حمیدرضا بادلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
67 دکتر عادل باقرسلیمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
68 دكتر کبری بلوکی مقدم | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
69 دكتر الهام بیدآبادی
70 دكتر منیژه تبریزی
71 دكتر مریم جفرودی | طرح‌هاي تحقيقاتي | عضويت‌هاي حرفه‌اي
72 دكتر سیده زهره جلالی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
73 طاهر چراغی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
74 دکتر بهرام دربندی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
75 دکتر ستیلا دلیلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
76 دکتر علی روشنی
77 مرجانه زرکش | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
78 دکتر رضا شرفی | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | داوری مقالات در مجلات علمی
79 افشین صفایی اصل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
80 محمدمهدی کرم بین | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
81 دکتر شاهین کوه منایی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
82 کیومرث گل شکن
83 دكتر شهره ملک نژاد
84 دکتر صدرالدین مهدی پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
85 دکتر اسفندیار نظری
86 هومان هاشمیان
گروه گوش و حلق و بینی:
87 دكتر رحمت الله بنان
88 دكتر میرمحمد جلالی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
89 دکتر علی فقیه حبیبی
90 دكتر عبدالرحیم کوشا | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
91 هوشنگ گرامی متین
92 دكتر مجید نصیری اسکوئی
93 شادمان نعمتی
گروه نفرولوژی:
94 دكتر مسعود خسروی
95 دكتر محمد کاظم لبادی
96 دكتر علی منفرد
گروه بهداشت، تغذیه و عفونی:
97 دكتر سنبل طارمیان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
98 دکتر لیدا محفوظی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | كتاب‌هاي منتشر شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه داخلی اعصاب:
99 دكتر بابک بخشایش
100 دكتر حمیدرضا حاتمیان
101 دكتر مظفر حسینی نژاد
102 دكتر سید علی رودباری
103 دكتر عالیا صابری
104 دكتر محسن صفاری آشتیانی
105 دكتر امیررضا قایقران
گروه جراحی:
106 پروفسور منوچهر آقاجان زاده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
107 دکتر ایرج باقی
108 دكتر فیروز بهبودی
109 دكتر امیر پیروز
110 دكتر محمد رسول حرفت کار
111 دكتر محمدحسین کدخدایی
112 دكتر حسین همتی
گروه جراحی مغز و اعصاب:
113 محمدرضا امام هادی
114 دكتر بابک علیجانی
115 دکتر ساسان عندلیب | توصيف مختصر
116 دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
گروه بیهوشی:
117 دکتر علی اشرف
118 دكتر سیروس امیرعلوی
119 دكتر ولی ایمان طلب
120 دكتر سودابه حدادی
121 دكتر محمد حقیقی
122 دكتر حسین خوشرنگ | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
123 دكتر انوش دهنادی مقدم
124 دكتر عباس صدیقی نژاد
125 دكتر مهرسیما عبدالله زاده
126 دكتر فرنوش فرضی
127 دكتر علی محمدزاده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
128 دكتر شیده مرزبان
129 دكتر هما موحدی
130 دكتر علی میر منصوری
131 دكتر بهرام نادری | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
132 دكتر کتایون هریالچی
گروه قلب:
133 پروفسور انوش برزیگر | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
134 دكتر حمیدرضا بنکدار
135 دكتر رضا پور بهادر
136 دكتر مجید چینی کار | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
137 دكتر سید فاضل حسینی
138 دكتر جلال خیرخواه
139 دكتر حیدر دادخواه | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
140 دكتر فهیمه رحیمی بشر
141 دكتر ارسلان سالاری
142 دكتر بیژن شاد
143 دكتر علی محمد صادقی میبدی
144 دكتر فردین میربلوک
145 دكتر سید حسن وشتانی | مقالات چاپ شده
گروه پزشکی اجتماعی:
146 دكتر زهرا پناهنده
147 دکتر آیدین پورکاظمی
148 دکتر طلوع حسندخت
149 دكتر آبتین حیدرزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
150 دکتر آسیه عشوری
151 دکتر زهرا عطرکار روشن | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
152 دكتر زهرا محتشم امیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
153 دكتر محمد رضا نقی پور
گروه پوست:
154 دكتر عباس درجانی | مقالات چاپ شده
155 دكتر شهریار صدر اشکوری | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
156 دكتر نرگس علیزاده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
157 دكتر جواد گل چای | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه اعصاب و روان:
158 دکتر محمدرسول خلخالی
159 ربابه سلیمانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
160 دکتر سمیه شکرگزار
161 هما ضرابی
162 دکتر الهه عبدالهی
163 آقای حسن فرهی
164 مریم کوشا
165 دكتر محمدجعفر مدبر نیا | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
166 کیومرث نجفی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه رادیولوژی:
167 دكتر ارینب آل بویه
168 دكتر علی بابایی
169 دکتر احمد علیزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
170 دكتر رقیه مولایی
171 دكتر مسرور وهابی مقدم
گروه زنان و زایمان:
172 دكتر مریم اصغرنیا
173 پروفسور سیده هاجر شارمی
174 دكتر زیبا ظهیری سروری
175 دكتر رویا فرجی
176 دكتر ماندانا منصورقناعی
177 دكتر فریبا میربلوک
178 دكتر فروزان میلانی
گروه پزشکی قانونی:
179 دكتر علیرضا بادسار
180 مرتضی رهبر | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | فعالیت های اجرایی
گروه ارتوپدی:
181 دكتر حسین اتحاد
182 دكتر کامران اسدی
183 دكتر مهران سلیمانها
184 دكتر علی کریمی
185 دكتر محسن مردانی کیوی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
186 دكتر احمدرضا میربلوک
گروه ژنتیک:
187 پروانه کشاورز
گروه داخلی - گوارش:
188 دكتر کیوان امینیان | مقالات ارايه شده در همایش ها
189 دكتر افشین شفقی | مقالات ارايه شده در همایش ها
190 پروفسور فریبرز منصور قناعی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
گروه معارف:
191 خانم شیرین آرامش
192 آقاي هادی بصیری
193 دكتر محسن پورمحمد
194 خانم اشرف جنتی
195 آقاي علی نوری سعید
گروه زبان:
196 دكتر مژگان مصباح
گروه طب اورژانس:
:: دانشكده دندانپزشكي
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت:
197 دكتر زهرا دلیلی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
198 دکتر طاهره محتوی پور
199 دکتر سمیه نعمتی
گروه پاتولوژی دهان و فک:
200 دکتر نازنین بشردوست | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
گروه ترمیمی:
201 فریده دارابی
202 دکتر طیبه رستم زاده
203 دکتر یاسمن صادقی ده بنه
گروه جراحی دهان و فک و صورت:
204 دکتر سعید دشتیاری
گروه تشخیص بیماریهای دهان:
205 دکتر مریم بصیرت
206 مریم ربیعی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
207 دکتر جواد کیا
گروه پریودنتولوژی:
208 دکتر گلپر رادافشار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
209 دکتر سید ابراهیم سیدمنیر
210 دکتر آناهیتا عاشوری مقدم
211 دكتر محمد مشتاقی مقدم
212 دکتر بردیا ودیعتی صابری
گروه پروتزهای دندانی:
213 دکتر ریحانه آقاجانی نرگسی
214 دکتر یوسف جهاندیده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
215 دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری
216 دکتر حمید نشاندار اصلی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه اندودونتیکس:
217 دکتر شیوا صادقی
218 دکتر مهران طارمسری
219 دكتر نسیم قشلاقی آذر | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
220 حسین مسعودی راد | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
221 دکتر الناز موسوی
گروه دندانپزشکی اطفال:
222 دكتر معصومه اسکندری | مقالات چاپ شده
223 دکتر آتوسا جانشین
224 دکتر کتایون سالم | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
225 دکتر سیده سعیده محتوی پور
226 دکتر جوانه وجدانی
گروه ارتودنتیکس:
227 داود عطرکار روشن
228 خانم فایقه قلی نیا
229 دکتر نوید کریمی نسب
230 دکتر ساره کشاورز
:: معاونت آموزشي
معاونت آموزشي:
231 ماهدخت طاهری
:: دانشكده بهداشت
دانشكده بهداشت:
232 شهیاد آذری حمیدیان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
233 ابوالحسن افکار
234 دكتر مهدی جهانگیر بلورچیان
235 محمود حیدری
236 مهندس سید محمد جواد گل حسینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
237 فردین مهرابیان | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
آموزش بهداشت:
238 دكتر ربیع ا... فرمانبر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان
239 دکتر پریسا کسمایی | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
مهندسی بهداشت محیط:
240 دکتر سید داود اشرفی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
241 مهندس سعید امیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
242 دكتر کامران تقوی
243 دكتر آزیتا محققیان
244 داریوش نقی پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
:: دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت
گروه مامایی:
245 دکتر زهرا بستانی خالصی
246 دکتر صدیقه پاک سرشت | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
247 خانم فاطمه رافت | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
248 خانم سیده مرضیه راهبی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
249 خانم پروانه رضاسلطانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
250 خانم طاهره ضیایی | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها
251 خانم سیده نوشاز میرحق جو | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | فعالیت های اجرایی
252 خانم مریم نیکنامی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه بهداشت:
253 خانم شهلا اسیری
254 آقای عبدالحسین امامی سیگارودی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
255 خانم افسانه پاشا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
256 خانم نسرین مختاری لاکه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
257 خانم لیلا میر هادیان
گروه پرستاری اطفال:
258 خانم معصومه جعفری اصل | آشنايي با زبان | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
259 خانم مینومیترا چهرزاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
260 خانم زهرا شفیع پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
261 خانم ریحانه فداکار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه مدیریت پرستاری:
262 خانم فریبا عسگری | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
گروه روان پرستاری:
263 خانم فرزانه شیخ الاسلامی
گروه پرستاری داخلی جراحی:
264 خانم معصومه ادیب
265 خانم مژگان بقایی لاکه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده
266 خانم عزت پاریاد | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
267 دکتر رسول تبری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
268 فاطمه جعفراقایی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوری مقالات در مجلات علمی
269 خانم شیرین جفرودی | توصيف مختصر | سوابق شغلي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
270 نازیلا جوادی پاشاکی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
271 دکتر فرحناز جوکار | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
272 خانم طاهره خالق دوست محمدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
273 خانم شادمان رضا ماسوله
274 خانم لیلا روحی بلسی
275 خانم کبری سلامی کهن | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
276 خانم میترا صدقی ثابت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده
277 خانم آسیه صدیقی چافجیری | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
278 دکتر عاطفه قنبری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
279 خانم فاطمه مؤدب
280 خانم زهرا مجد تیموری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
281 آقای محمدتقی مقدم نیا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
282 خانم آرزو منفرد
283 خانم مهشید میرزایی | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
284 خانم فریده هاساواری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
285 آقای محمدرضا یگانه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
گروه اتاق عمل و هوشبری:
286 آقای مجید پورشیخیان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
287 خانم ساقی موسوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
.:
288 دكتر وحیده جاوید خجسته
289 دكتر احسان کاظم نژاد
:: دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زینب (س) شرق گيلان - لنگرود
گروه پرستاری:
290 دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی | مقالات چاپ شده
291 دکتر پرند پورقانع | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
292 خانم فاطمه حیدری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | افتخارات و جوايز
293 دكتر سیده آمنه (ایده) دادگران | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
294 دکتر آذر درویش پور | مقالات چاپ شده
295 خانم زهره سلملیان | سوابق تحصيلي | مقالات ارايه شده در همایش ها
296 خانم زهرا طاهری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
297 خانم هما مصفا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز
298 خانم رویا منصور قناعی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
299 خانم یاسمن یعقوبی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده
گروه مامایی:
300 خانم کبری ابوذری گزافرودی
301 خانم متین السادات اسمعیل زاده
302 خانم شیوا پورعلی رودبنه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
303 فاطمه جعفرزاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
304 خانم حوریه شایگان | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
305 خانم فیروزه فیروزه چیان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
306 خانم سهیلا مجیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
307 خانم فاطمه نجفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده
:: دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان - لنگرود
گروه علوم پایه:
308 دکتر مهریار حبیبی رودکنار
309 دکتر مسعود حمیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
310 دکتر کورش خانکی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
311 خانم مریم رجب پور نیک فام | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
312 خانم فرخ قلی پور مقدم | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
313 دكتر آزاده کبیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
314 دکتر ایرج نیکوکار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشکده داروسازی
بیوتکنولوژی دارویی:
315 دکتر سارا دبیریان
316 دکتر مهدی عوضعلی پور
شیمی دارویی:
317 دكتر سعید قاسمی
داروسازی بالینی:
فارماسیوتیکس:
318 دكتر احسان ابوطالب
319 دکتر سعید منوچهری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
فارماکوتوکسیکولوژی:
فارماکوگنوزی:
320 دكتر اردلان پاسداران
321 دکتر فاطمه یوسف بیک
فارماکولوژی:
:: کمیته اخلاق دانشگاه
کمیته اخلاق دانشگاه:
322 آقاي شفیع امامی | مقالات چاپ شده
:: پردیس بین الملل انزلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گروه ترمیمی:
323 دکتر مانوشا امیری سیاوشانی
324 دکتر سونیا دادفر
325 دکتر فرشته ناصرعلوی
گروه پریودنتولوژی:
326 دکتر اشکان سالاری
327 دکتر معصومه نیکخواه رانکوهی
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت:
328 دکتر فرزانه استوار راد
329 دکتر سارا طبری
گروه پروتزهای دندانی:
330 پروفسور هادی رنجزاد
گروه دندانپزشکی کودکان:
331 دکتر رخساره اسدی راد
اندودانتیکس:
332 دکتر سینا شیرکوند | مقالات چاپ شده
ارتودانتیکس:
333 دکتر عرفانه افسری
334 دکتر پدرام جاویدی دشتبیاضی
335 دکتر بهاره جوانشیر
گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت:
336 دکتر سیمین نوری خانقاه | مقالات چاپ شده
گروه آسیب شناسی دهان ، فک و صورت:
337 دکتر پریسا کردونی خوزستانی
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان