[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
گروه آناتومی:
1 آقاي ملک مسعود انصار
2 محمد هادی بهادری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
3 خانم فریده حسینی ملاسرایی | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
4 آقای آرش زمینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
5 دکتر ادیب زنده دل | آشنايي با زبان
6 دکتر کامران عزتی
7 دکتر معصومه فغانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
8 دكتر روح الله گازر | آشنايي با زبان
9 دكتر ابراهیم نصیری | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه بیوشیمی و بیوفیزیک:
10 دكتر منیره آقاجانی نسب
11 دكتر علی ابراهیمی نیا
12 دكتر ملک معین انصار
13 خانم مرجان علی نژاد چافجیری
14 دكتر عنایت فروحی | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
15 دکتر حسن مولادوست | مقالات چاپ شده
16 دكتر ابراهیم میرزاجانی | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه آسیب شناسی:
17 دكتر عبدالله رهبر نیکوکار
18 دكتر کوروش عسکری
گروه فارماکولوژی:
19 دکتر داود روستایی
20 پروفسور عبدالرسول سبحانی | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
21 دكتر بهرام سلطانی | مقالات چاپ شده
22 دكتر سیاوش کهنسال
گروه فیزیولوژی:
23 پروفسور پروین بابایی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
24 دکتر عادله جعفری
25 دکتر بهروز خاکپور طالقانی
26 دكتر محمد رستم پور | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
27 آقای سیدمحمدتقی رضوی طوسی
28 دکتر کامبیز رهام پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي
29 دكتر محمود عابدین زاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
30 دكتر سید محمد محسنی مهران | مقالات چاپ شده
31 آقاي محمد رضا نورس فرد
گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمونولوژی:
32 کیهان اشرفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
33 دکتر آرش پورغلامی نژاد
34 دكتر رضا جعفری شکیب | مقالات چاپ شده
35 دکتر فرشید سعادت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
36 دکتر میثم شریف دینی
37 دکتر محمد شناگری
38 دکتر راحله شیخی
39 دکتر علی مجتهدی
40 دكتر بیژن مجیدی شاد
41 دکتر محمدرضا محمودی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
42 دکتر مجتبی هدایتی چکوسری
گروه اپیدمیولوژی:
گروه داخلی:
43 دکتر الهام رمضان زاده
44 دكتر سیدحبیب زینی
45 دكتر ایراندخت شناور
46 دكتر صبا فخریه اصل | مقالات ارايه شده در همایش ها
47 بنفشه قویدل پارسا
48 دكتر مریم یاسری
گروه جراحی کلیه و مجاری ادراری:
49 دكتر فرشید پوررضا
50 دكتر علی حمیدی مدنی
51 دكتر ایرج خسرو پناه | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
52 علی روشنی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
53 دكتر سید علاالدین عسگری
54 سیاوش فلاحتکار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
55 دكتر غلامرضا مختاری | مقالات چاپ شده
56 دکتر حمیدرضا ناصح
گروه چشم پزشکی:
57 دکتر ابراهیم آذری پور
58 دکتر میترا اکبری
59 دکتر حسن بهبودی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
60 رضا سلطانی مقدم | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
61 دکتر محمدرسول صبوری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
62 یوسف علیزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
63 دكتر محمد جواد محمدی | مقالات چاپ شده
64 دکتر عبدالرضا مدقالچی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
گروه کودکان:
65 دکتر ابراهیم اسماعیلی | توصيف مختصر
66 دکتر وحید امین زاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
67 حمیدرضا بادلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
68 دکتر عادل باقرسلیمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
69 دكتر کبری بلوکی مقدم | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
70 دكتر الهام بیدآبادی
71 دكتر منیژه تبریزی
72 دكتر مریم جفرودی | طرح‌هاي تحقيقاتي | عضويت‌هاي حرفه‌اي
73 دكتر سیده زهره جلالی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
74 طاهر چراغی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
75 دکتر بهرام دربندی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
76 دکتر ستیلا دلیلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
77 دکتر علی روشنی
78 مرجانه زرکش | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
79 دکتر رضا شرفی | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | داوری مقالات در مجلات علمی
80 افشین صفایی اصل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
81 دکتر محمدمهدی کرم بین | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
82 دکتر شاهین کوه منایی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
83 کیومرث گل شکن
84 دكتر شهره ملک نژاد
85 دکتر صدرالدین مهدی پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
86 دکتر اسفندیار نظری
87 هومان هاشمیان
گروه گوش و حلق و بینی:
88 دكتر رحمت الله بنان
89 دکتر میرمحمد جلالی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
90 دکتر علی فقیه حبیبی
91 دكتر عبدالرحیم کوشا | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
92 هوشنگ گرامی متین
93 دكتر مجید نصیری اسکوئی
94 دکتر شادمان نعمتی
گروه نفرولوژی:
95 دكتر مسعود خسروی
96 دكتر محمد کاظم لبادی
97 دكتر علی منفرد
گروه بهداشت، تغذیه و عفونی:
98 دكتر سنبل طارمیان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
99 دکتر لیدا محفوظی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه داخلی اعصاب:
100 دكتر بابک بخشایش
101 دكتر حمیدرضا حاتمیان
102 دكتر مظفر حسینی نژاد
103 دكتر سید علی رودباری
104 دكتر عالیا صابری
105 دكتر محسن صفاری آشتیانی
106 دكتر امیررضا قایقران
گروه جراحی:
107 پروفسور منوچهر آقاجان زاده | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
108 دکتر ایرج باقی
109 دكتر فیروز بهبودی
110 دكتر امیر پیروز
111 دكتر محمد رسول حرفت کار
112 دكتر محمدحسین کدخدایی
113 دكتر حسین همتی
گروه جراحی مغز و اعصاب:
114 محمدرضا امام هادی
115 دكتر بابک علیجانی
116 دکتر ساسان عندلیب | توصيف مختصر
117 دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
گروه بیهوشی:
118 دکتر علی اشرف | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
119 دکتر سیروس امیرعلوی
120 دکتر ولی ایمان طلب | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
121 دکتر گلاره بی آزار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
122 دکتر سودابه حدادی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
123 دکتر محمد حقیقی | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
124 حسین خوشرنگ | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
125 دكتر انوش دهنادی مقدم
126 دکتر سیامک ریماز | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
127 دکتر عباس صدیقی نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
128 دكتر مهرسیما عبدالله زاده
129 دکتر سمانه غضنفر تهران | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي
130 دکتر فرنوش فرضی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
131 دکتر علی محمدزاده | آشنايي با زبان | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
132 دکتر شیده مرزبان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
133 دكتر هما موحدی
134 دكتر علی میر منصوری
135 دکتر علی میرمنصوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
136 دکتر بهرام نادری نبی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
137 دكتر کتایون هریالچی
گروه قلب:
138 پروفسور انوش برزیگر | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
139 دكتر حمیدرضا بنکدار
140 دكتر رضا پور بهادر
141 دكتر مجید چینی کار | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
142 دكتر سید فاضل حسینی
143 دكتر جلال خیرخواه
144 دكتر حیدر دادخواه | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
145 دكتر فهیمه رحیمی بشر
146 ارسلان سالاری
147 دكتر بیژن شاد
148 دكتر علی محمد صادقی میبدی
149 دكتر فردین میربلوک
150 دکتر نصیر نصیری شیخانی
151 دكتر سید حسن وشتانی | مقالات چاپ شده
گروه پزشکی اجتماعی:
152 دكتر زهرا پناهنده
153 دکتر آیدین پورکاظمی
154 دکتر طلوع حسندخت
155 دكتر آبتین حیدرزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
156 دکتر زهرا عطرکار روشن | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
157 زهرا محتشم امیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
158 دكتر محمد رضا نقی پور
گروه پوست:
159 عباس درجانی | مقالات چاپ شده
160 دكتر شهریار صدر اشکوری | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
161 خانم نرگس علیزاده | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
162 دكتر جواد گل چای | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه اعصاب و روان:
163 دکتر محمدرسول خلخالی
164 ربابه سلیمانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
165 دکتر سمیه شکرگزار
166 هما ضرابی
167 دکتر الهه عبدالهی
168 آقای حسن فرهی
169 مریم کوشا
170 دكتر محمدجعفر مدبر نیا | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
171 کیومرث نجفی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه رادیولوژی:
172 دكتر ارینب آل بویه
173 دكتر علی بابایی
174 دکتر احمد علیزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
175 دكتر رقیه مولایی
176 دكتر مسرور وهابی مقدم
گروه زنان و زایمان:
177 دکتر مریم اصغرنیا
178 پروفسور سیده هاجر شارمی
179 دكتر زیبا ظهیری سروری
180 دكتر رویا فرجی
181 دكتر ماندانا منصورقناعی
182 دكتر فریبا میربلوک
183 دکتر فروزان میلانی
گروه پزشکی قانونی:
184 دكتر علیرضا بادسار
185 مرتضی رهبر | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | فعالیت های اجرایی
گروه ارتوپدی:
186 دكتر حسین اتحاد
187 دكتر کامران اسدی
188 دكتر مهران سلیمانها
189 دكتر علی کریمی
190 دكتر محسن مردانی کیوی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
191 دكتر احمدرضا میربلوک
گروه ژنتیک:
192 دکتر عقیل اسمعیلی بند بونی
193 پروانه کشاورز
گروه داخلی - گوارش:
194 دكتر کیوان امینیان | مقالات ارايه شده در همایش ها
195 دكتر افشین شفقی | مقالات ارايه شده در همایش ها
196 پروفسور فریبرز منصور قناعی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
گروه معارف:
197 خانم شیرین آرامش
198 آقاي هادی بصیری
199 دكتر محسن پورمحمد
200 خانم اشرف جنتی
201 آقاي علی نوری سعید
گروه زبان:
202 مژگان مصباح
گروه طب اورژانس:
:: دانشكده دندانپزشكي
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت:
203 زهرا دلیلی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
204 دکتر طاهره محتوی پور
205 دکتر سمیه نعمتی
گروه پاتولوژی دهان و فک:
206 دکتر نازنین بشردوست | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
گروه ترمیمی:
207 فریده دارابی
208 دکتر طیبه رستم زاده
209 دکتر یاسمن صادقی ده بنه
گروه جراحی دهان و فک و صورت:
210 دکتر سعید دشتیاری
گروه تشخیص بیماریهای دهان:
211 دکتر مریم بصیرت
212 مریم ربیعی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
213 دکتر جواد کیا
گروه پریودنتولوژی:
214 دکتر گلپر رادافشار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
215 دکتر سید ابراهیم سیدمنیر
216 دکتر آناهیتا عاشوری مقدم
217 دكتر محمد مشتاقی مقدم
218 دکتر بردیا ودیعتی صابری
گروه پروتزهای دندانی:
219 دکتر ریحانه آقاجانی نرگسی
220 دکتر یوسف جهاندیده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
221 دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری
222 دکتر حمید نشاندار اصلی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه اندودونتیکس:
223 دکتر شیوا صادقی
224 دکتر مهران طارمسری
225 دكتر نسیم قشلاقی آذر | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
226 حسین مسعودی راد | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
227 دکتر الناز موسوی
گروه دندانپزشکی اطفال:
228 دكتر معصومه اسکندری | مقالات چاپ شده
229 دکتر آتوسا جانشین
230 دکتر کتایون سالم | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
231 دکتر سیده سعیده محتوی پور
232 دکتر جوانه وجدانی
گروه ارتودنتیکس:
233 دکتر بهاره جوانشیر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | داوری مقالات در مجلات علمی
234 داود عطرکار روشن
235 خانم فایقه قلی نیا
236 دکتر نوید کریمی نسب
237 دکتر ساره کشاورز
:: معاونت آموزشي
معاونت آموزشي:
238 ماهدخت طاهری
:: دانشكده بهداشت
دانشكده بهداشت:
239 دکتر شهیاد آذری حمیدیان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
240 ابوالحسن افکار | توصيف مختصر
241 دكتر مهدی جهانگیر بلورچیان
242 دکتر محمود حیدری
243 دکتر مریم شکیبا | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
244 مهندس سید محمد جواد گل حسینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
245 فردین مهرابیان | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
آموزش بهداشت:
246 دکتر فتانه بخشی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
247 دکتر نوشین روحانی تنکابنی | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
248 دکتر آسیه عشوری
249 دكتر ربیع ا... فرمانبر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان
250 دکتر پریسا کسمایی | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
مهندسی بهداشت محیط:
251 دکتر سید داود اشرفی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
252 مهندس سعید امیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
253 دكتر کامران تقوی
254 دکتر جلیل جعفری
255 دکتر مهدی شیرزاد سیبنی
256 آزیتا محققیان
257 دکتر داریوش نقی پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
:: دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت
گروه مامایی:
258 دکتر زهرا بستانی خالصی
259 دکتر صدیقه پاک سرشت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
260 دکتر فاطمه جعفرزاده کنارسری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی | دوره های درسی
261 خانم فاطمه رافت | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
262 خانم سیده مرضیه راهبی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
263 خانم پروانه رضاسلطانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
264 خانم منا رهنوردی | توصيف مختصر
265 خانم طاهره ضیایی | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها
266 خانم سیده نوشاز میرحق جو | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | فعالیت های اجرایی
267 خانم مریم نیکنامی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه بهداشت:
268 خانم شهلا اسیری
269 آقای عبدالحسین امامی سیگارودی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
270 خانم افسانه پاشا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
271 خانم نسرین مختاری لاکه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
272 خانم لیلا میر هادیان
گروه پرستاری اطفال:
273 دکتر ملوک پورعلیزاده
274 خانم معصومه جعفری اصل | آشنايي با زبان | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
275 دکتر مینومیترا چهرزاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
276 خانم زهرا شفیع پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
277 خانم زهرا طاهری ازبرمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
278 خانم ریحانه فداکار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه مدیریت پرستاری:
279 خانم فریبا عسگری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
گروه روان پرستاری:
280 خانم فرزانه شیخ الاسلامی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي
گروه پرستاری داخلی جراحی:
281 خانم معصومه ادیب | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
282 خانم مژگان بقایی لاکه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده
283 خانم عزت پاریاد | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
284 دکتر رسول تبری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
285 فاطمه جعفراقایی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
286 خانم شیرین جفرودی | توصيف مختصر | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
287 دکتر نازیلا جوادی پاشاکی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
288 دکتر فرحناز جوکار | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
289 خانم طاهره خالق دوست محمدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
290 خانم شادمان رضا ماسوله
291 خانم لیلا روحی بلسی
292 خانم کبری سلامی کهن | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
293 خانم میترا صدقی ثابت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده
294 خانم آسیه صدیقی چافجیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی
295 دکتر عاطفه قنبری خانقاه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
296 خانم فاطمه مؤدب
297 خانم زهرا مجد تیموری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده
298 دکتر محمدتقی مقدم نیا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
299 خانم آرزو منفرد
300 خانم مهشید میرزایی | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
301 خانم فریده هاساواری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
302 آقای محمدرضا یگانه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي
گروه اتاق عمل و هوشبری:
303 خانم ساقی موسوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
.:
304 دكتر وحیده جاوید خجسته
305 دكتر احسان کاظم نژاد
:: دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زینب (س) شرق گيلان - لنگرود
گروه پرستاری:
306 دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی | مقالات چاپ شده
307 دکتر پرند پورقانع | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
308 خانم فاطمه حیدری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | افتخارات و جوايز
309 دكتر سیده آمنه (ایده) دادگران | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
310 دکتر آذر درویش پور | دانشجويان تحت راهنمايي | مقالات چاپ شده
311 خانم زهره سلملیان | سوابق تحصيلي | مقالات ارايه شده در همایش ها
312 خانم هما مصفا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز
313 دکتر رویا منصور قناعی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
314 خانم یاسمن یعقوبی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده
گروه مامایی:
315 خانم کبری ابوذری گزافرودی
316 خانم متین السادات اسمعیل زاده
317 خانم شیوا پورعلی رودبنه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
318 خانم حوریه شایگان | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
319 خانم فیروزه فیروزه چیان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
320 دکتر مروارید قصاب شیرازی
321 خانم سهیلا مجیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
322 خانم فاطمه نجفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده
323 دكتر مژگان نظری
:: دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان - لنگرود
گروه علوم پایه:
324 آقای مجید پورشیخیان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی | اختراعات
325 دکتر مهریار حبیبی رودکنار
326 دکتر مسعود حمیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
327 دکتر کورش خانکی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
328 خانم مریم رجب پور نیک فام | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
329 خانم فرخ قلی پور مقدم | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
330 دكتر آزاده کبیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
331 دکتر ایرج نیکوکار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشکده داروسازی
بیوتکنولوژی دارویی:
332 دکتر سارا دبیریان
333 دکتر مهدی عوضعلی پور
شیمی دارویی:
334 دكتر سعید قاسمی
داروسازی بالینی:
فارماسیوتیکس:
335 دكتر احسان ابوطالب
336 دکتر سعید منوچهری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
فارماکوتوکسیکولوژی:
فارماکوگنوزی:
337 دكتر اردلان پاسداران
338 دکتر فاطمه یوسف بیک
فارماکولوژی:
:: کمیته اخلاق دانشگاه
کمیته اخلاق دانشگاه:
339 آقاي شفیع امامی | مقالات چاپ شده
340 دکتر کورش دل پسند
:: پردیس بین الملل انزلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گروه ترمیمی:
341 دکتر مانوشا امیری سیاوشانی
342 دکتر سونیا دادفر
343 دکتر فرشته ناصرعلوی
گروه پریودنتولوژی:
344 دکتر اشکان سالاری
345 دکتر معصومه نیکخواه رانکوهی
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت:
346 دکتر فرزانه استوار راد
347 دکتر سارا طبری
گروه پروتزهای دندانی:
348 پروفسور هادی رنجزاد
گروه دندانپزشکی کودکان:
349 دکتر رخساره اسدی راد
اندودانتیکس:
350 دکتر سینا شیرکوند | مقالات چاپ شده
ارتودانتیکس:
351 دکتر عرفانه افسری
352 دکتر پدرام جاویدی دشتبیاضی
گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت:
353 دکتر سیمین نوری خانقاه | مقالات چاپ شده
گروه آسیب شناسی دهان ، فک و صورت:
354 دکتر پریسا کردونی خوزستانی
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
355 دکتر مژگان نظری
356 دکتر جواد وطنی
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان