[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
گروه آناتومی:
1 آقاي ملک مسعود انصار
2 محمد هادی بهادری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
3 خانم فریده حسینی ملاسرایی | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
4 آقای آرش زمینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
5 دکتر ادیب زنده دل | آشنايي با زبان
6 دکتر کامران عزتی
7 دکتر معصومه فغانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
8 دكتر روح الله گازر | آشنايي با زبان
9 دكتر ابراهیم نصیری | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه بیوشیمی و بیوفیزیک:
10 دكتر منیره آقاجانی نسب
11 دكتر علی ابراهیمی نیا
12 دكتر ملک معین انصار
13 خانم مرجان علی نژاد چافجیری
14 دكتر عنایت فروحی | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
15 دكتر حسن مولادوست | مقالات چاپ شده
16 دكتر ابراهیم میرزاجانی | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه آسیب شناسی:
17 دكتر عبدالله رهبر نیکوکار
18 دكتر کوروش عسکری
گروه فارماکولوژی:
19 دکتر داود روستایی
20 پروفسور عبدالرسول سبحانی | سوابق تحصيلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
21 دكتر بهرام سلطانی | مقالات چاپ شده
22 دكتر سیاوش کهنسال
گروه فیزیولوژی:
23 پروفسور پروین بابایی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
24 دکتر عادله جعفری
25 دکتر بهروز خاکپور طالقانی
26 دكتر محمد رستم پور | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
27 آقای سیدمحمدتقی رضوی طوسی
28 دکتر کامبیز رهام پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي
29 دكتر محمود عابدین زاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
30 دكتر سید محمد محسنی مهران | مقالات چاپ شده
31 آقاي محمد رضا نورس فرد
گروه میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمونولوژی:
32 دكتر کیهان اشرفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
33 دکتر آرش پورغلامی نژاد
34 دكتر رضا جعفری شکیب | مقالات چاپ شده
35 دکتر فرشید سعادت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
36 دكتر میثم شریف دینی
37 دکتر محمد شناگری
38 دکتر راحله شیخی
39 علی مجتهدی
40 دكتر بیژن مجیدی شاد
41 دکتر محمدرضا محمودی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
42 دکتر مجتبی هدایتی چکوسری
گروه اپیدمیولوژی:
گروه داخلی:
43 دکتر الهام رمضان زاده
44 دكتر سیدحبیب زینی
45 دكتر ایراندخت شناور
46 دكتر صبا فخریه اصل | مقالات ارايه شده در همایش ها
47 بنفشه قویدل پارسا
48 دكتر مریم یاسری
گروه جراحی کلیه و مجاری ادراری:
49 دكتر فرشید پوررضا
50 دكتر علی حمیدی مدنی
51 دكتر ایرج خسرو پناه | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
52 علی روشنی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
53 دكتر سید علاالدین عسگری
54 سیاوش فلاحتکار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
55 دكتر غلامرضا مختاری | مقالات چاپ شده
56 دکتر حمیدرضا ناصح
گروه چشم پزشکی:
57 دکتر ابراهیم آذری پور
58 دکتر میترا اکبری
59 دکتر حسن بهبودی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
60 رضا سلطانی مقدم | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
61 دکتر محمدرسول صبوری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
62 یوسف علیزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
63 دكتر محمد جواد محمدی | مقالات چاپ شده
64 دکتر عبدالرضا مدقالچی | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
گروه کودکان:
65 دکتر ابراهیم اسماعیلی | توصيف مختصر
66 وحید امین زاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
67 حمیدرضا بادلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
68 دکتر عادل باقرسلیمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
69 دكتر کبری بلوکی مقدم | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
70 دكتر الهام بیدآبادی
71 دكتر منیژه تبریزی
72 دكتر مریم جفرودی | طرح‌هاي تحقيقاتي | عضويت‌هاي حرفه‌اي
73 دكتر سیده زهره جلالی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
74 طاهر چراغی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
75 دکتر بهرام دربندی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
76 دکتر ستیلا دلیلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
77 دکتر علی روشنی
78 مرجانه زرکش | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
79 دکتر رضا شرفی | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | داوری مقالات در مجلات علمی
80 افشین صفایی اصل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
81 محمدمهدی کرم بین | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی
82 دکتر شاهین کوه منایی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
83 کیومرث گل شکن
84 دكتر شهره ملک نژاد
85 دکتر صدرالدین مهدی پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
86 دکتر اسفندیار نظری
87 هومان هاشمیان
گروه گوش و حلق و بینی:
88 دكتر رحمت الله بنان
89 دكتر میرمحمد جلالی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
90 دکتر علی فقیه حبیبی
91 دكتر عبدالرحیم کوشا | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
92 هوشنگ گرامی متین
93 دكتر مجید نصیری اسکوئی
94 شادمان نعمتی
گروه نفرولوژی:
95 دكتر مسعود خسروی
96 دكتر محمد کاظم لبادی
97 دكتر علی منفرد
گروه بهداشت، تغذیه و عفونی:
98 دكتر سنبل طارمیان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
99 دکتر لیدا محفوظی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | كتاب‌هاي منتشر شده | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه داخلی اعصاب:
100 دكتر بابک بخشایش
101 دكتر حمیدرضا حاتمیان
102 دكتر مظفر حسینی نژاد
103 دكتر سید علی رودباری
104 دكتر عالیا صابری
105 دكتر محسن صفاری آشتیانی
106 دكتر امیررضا قایقران
گروه جراحی:
107 پروفسور منوچهر آقاجان زاده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
108 دکتر ایرج باقی
109 دكتر فیروز بهبودی
110 دكتر امیر پیروز
111 دكتر محمد رسول حرفت کار
112 دكتر محمدحسین کدخدایی
113 دكتر حسین همتی
گروه جراحی مغز و اعصاب:
114 محمدرضا امام هادی
115 دكتر بابک علیجانی
116 دکتر ساسان عندلیب | توصيف مختصر
117 دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
گروه بیهوشی:
118 دکتر علی اشرف
119 دکتر سیروس امیرعلوی
120 دکتر ولی ایمان طلب | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
121 دکتر گلاره بی آزار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
122 سودابه حدادی
123 دکتر محمد حقیقی | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
124 حسین خوشرنگ | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
125 دكتر انوش دهنادی مقدم
126 دکتر سیامک ریماز
127 دکتر عباس صدیقی نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
128 دكتر مهرسیما عبدالله زاده
129 دکتر سمانه غضنفر تهران
130 دکتر فرنوش فرضی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
131 علی محمدزاده | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
132 شیده مرزبان
133 دكتر هما موحدی
134 دكتر علی میر منصوری
135 دکتر علی میرمنصوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
136 دکتر بهرام نادری نبی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
137 دكتر کتایون هریالچی
گروه قلب:
138 پروفسور انوش برزیگر | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
139 دكتر حمیدرضا بنکدار
140 دكتر رضا پور بهادر
141 دكتر مجید چینی کار | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
142 دكتر سید فاضل حسینی
143 دكتر جلال خیرخواه
144 دكتر حیدر دادخواه | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
145 دكتر فهیمه رحیمی بشر
146 ارسلان سالاری
147 دكتر بیژن شاد
148 دكتر علی محمد صادقی میبدی
149 دكتر فردین میربلوک
150 دکتر نصیر نصیری شیخانی
151 دكتر سید حسن وشتانی | مقالات چاپ شده
گروه پزشکی اجتماعی:
152 دكتر زهرا پناهنده
153 دکتر آیدین پورکاظمی
154 دکتر طلوع حسندخت
155 دكتر آبتین حیدرزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
156 دکتر آسیه عشوری
157 دکتر زهرا عطرکار روشن | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
158 زهرا محتشم امیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
159 دكتر محمد رضا نقی پور
گروه پوست:
160 دكتر عباس درجانی | مقالات چاپ شده
161 دكتر شهریار صدر اشکوری | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
162 دكتر نرگس علیزاده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
163 دكتر جواد گل چای | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه اعصاب و روان:
164 دکتر محمدرسول خلخالی
165 ربابه سلیمانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
166 دکتر سمیه شکرگزار
167 هما ضرابی
168 دکتر الهه عبدالهی
169 آقای حسن فرهی
170 مریم کوشا
171 دكتر محمدجعفر مدبر نیا | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
172 کیومرث نجفی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه رادیولوژی:
173 دكتر ارینب آل بویه
174 دكتر علی بابایی
175 دکتر احمد علیزاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
176 دكتر رقیه مولایی
177 دكتر مسرور وهابی مقدم
گروه زنان و زایمان:
178 دكتر مریم اصغرنیا
179 پروفسور سیده هاجر شارمی
180 دكتر زیبا ظهیری سروری
181 دكتر رویا فرجی
182 دكتر ماندانا منصورقناعی
183 دكتر فریبا میربلوک
184 دكتر فروزان میلانی
گروه پزشکی قانونی:
185 دكتر علیرضا بادسار
186 مرتضی رهبر | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | فعالیت های اجرایی
گروه ارتوپدی:
187 دكتر حسین اتحاد
188 دكتر کامران اسدی
189 دكتر مهران سلیمانها
190 دكتر علی کریمی
191 دكتر محسن مردانی کیوی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
192 دكتر احمدرضا میربلوک
گروه ژنتیک:
193 پروانه کشاورز
گروه داخلی - گوارش:
194 دكتر کیوان امینیان | مقالات ارايه شده در همایش ها
195 دكتر افشین شفقی | مقالات ارايه شده در همایش ها
196 پروفسور فریبرز منصور قناعی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
گروه معارف:
197 خانم شیرین آرامش
198 آقاي هادی بصیری
199 دكتر محسن پورمحمد
200 خانم اشرف جنتی
201 آقاي علی نوری سعید
گروه زبان:
202 مژگان مصباح
گروه طب اورژانس:
:: دانشكده دندانپزشكي
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت:
203 دكتر زهرا دلیلی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
204 دکتر طاهره محتوی پور
205 دکتر سمیه نعمتی
گروه پاتولوژی دهان و فک:
206 دکتر نازنین بشردوست | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
گروه ترمیمی:
207 فریده دارابی
208 دکتر طیبه رستم زاده
209 دکتر یاسمن صادقی ده بنه
گروه جراحی دهان و فک و صورت:
210 دکتر سعید دشتیاری
گروه تشخیص بیماریهای دهان:
211 دکتر مریم بصیرت
212 مریم ربیعی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
213 دکتر جواد کیا
گروه پریودنتولوژی:
214 دکتر گلپر رادافشار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
215 دکتر سید ابراهیم سیدمنیر
216 دکتر آناهیتا عاشوری مقدم
217 دكتر محمد مشتاقی مقدم
218 دکتر بردیا ودیعتی صابری
گروه پروتزهای دندانی:
219 دکتر ریحانه آقاجانی نرگسی
220 دکتر یوسف جهاندیده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
221 دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری
222 دکتر حمید نشاندار اصلی | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
گروه اندودونتیکس:
223 دکتر شیوا صادقی
224 دکتر مهران طارمسری
225 دكتر نسیم قشلاقی آذر | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
226 حسین مسعودی راد | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
227 دکتر الناز موسوی
گروه دندانپزشکی اطفال:
228 دكتر معصومه اسکندری | مقالات چاپ شده
229 دکتر آتوسا جانشین
230 دکتر کتایون سالم | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
231 دکتر سیده سعیده محتوی پور
232 دکتر جوانه وجدانی
گروه ارتودنتیکس:
233 داود عطرکار روشن
234 خانم فایقه قلی نیا
235 دکتر نوید کریمی نسب
236 دکتر ساره کشاورز
:: معاونت آموزشي
معاونت آموزشي:
237 ماهدخت طاهری
:: دانشكده بهداشت
دانشكده بهداشت:
238 شهیاد آذری حمیدیان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
239 ابوالحسن افکار
240 دكتر مهدی جهانگیر بلورچیان
241 محمود حیدری
242 مهندس سید محمد جواد گل حسینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
243 فردین مهرابیان | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
آموزش بهداشت:
244 دكتر ربیع ا... فرمانبر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان
245 دکتر پریسا کسمایی | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
مهندسی بهداشت محیط:
246 دکتر سید داود اشرفی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
247 مهندس سعید امیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
248 دكتر کامران تقوی
249 دکتر مهدی شیرزاد سیبنی
250 آزیتا محققیان
251 دکتر داریوش نقی پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
:: دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت
گروه مامایی:
252 دکتر زهرا بستانی خالصی
253 دکتر صدیقه پاک سرشت | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
254 خانم فاطمه رافت | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
255 خانم سیده مرضیه راهبی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
256 خانم پروانه رضاسلطانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
257 خانم طاهره ضیایی | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها
258 خانم سیده نوشاز میرحق جو | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | فعالیت های اجرایی
259 خانم مریم نیکنامی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه بهداشت:
260 خانم شهلا اسیری
261 آقای عبدالحسین امامی سیگارودی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
262 خانم افسانه پاشا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
263 خانم نسرین مختاری لاکه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
264 خانم لیلا میر هادیان
گروه پرستاری اطفال:
265 خانم معصومه جعفری اصل | آشنايي با زبان | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
266 خانم مینومیترا چهرزاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
267 خانم زهرا شفیع پور | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
268 خانم ریحانه فداکار | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
گروه مدیریت پرستاری:
269 خانم فریبا عسگری | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
گروه روان پرستاری:
270 خانم فرزانه شیخ الاسلامی
گروه پرستاری داخلی جراحی:
271 خانم معصومه ادیب
272 خانم مژگان بقایی لاکه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده
273 خانم عزت پاریاد | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
274 دکتر رسول تبری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | داوری مقالات در مجلات علمی
275 فاطمه جعفراقایی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوری مقالات در مجلات علمی
276 خانم شیرین جفرودی | توصيف مختصر | سوابق شغلي | كارگاه‌های گذرانده شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
277 نازیلا جوادی پاشاکی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
278 دکتر فرحناز جوکار | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
279 خانم طاهره خالق دوست محمدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
280 خانم شادمان رضا ماسوله
281 خانم لیلا روحی بلسی
282 خانم کبری سلامی کهن | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
283 خانم میترا صدقی ثابت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده
284 خانم آسیه صدیقی چافجیری | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
285 دکتر عاطفه قنبری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
286 خانم فاطمه مؤدب
287 خانم زهرا مجد تیموری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
288 دکتر محمدتقی مقدم نیا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
289 خانم آرزو منفرد
290 خانم مهشید میرزایی | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها
291 خانم فریده هاساواری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
292 آقای محمدرضا یگانه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
گروه اتاق عمل و هوشبری:
293 آقای مجید پورشیخیان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
294 خانم ساقی موسوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
.:
295 دكتر وحیده جاوید خجسته
296 دكتر احسان کاظم نژاد
:: دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زینب (س) شرق گيلان - لنگرود
گروه پرستاری:
297 دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی | مقالات چاپ شده
298 دکتر پرند پورقانع | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
299 خانم فاطمه حیدری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | افتخارات و جوايز
300 دكتر سیده آمنه (ایده) دادگران | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | داوری مقالات در مجلات علمی
301 دکتر آذر درویش پور | مقالات چاپ شده
302 خانم زهره سلملیان | سوابق تحصيلي | مقالات ارايه شده در همایش ها
303 خانم زهرا طاهری ازبرمی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
304 خانم هما مصفا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | افتخارات و جوايز
305 خانم رویا منصور قناعی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
306 خانم یاسمن یعقوبی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده
گروه مامایی:
307 خانم کبری ابوذری گزافرودی
308 خانم متین السادات اسمعیل زاده
309 خانم شیوا پورعلی رودبنه | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
310 فاطمه جعفرزاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
311 خانم حوریه شایگان | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
312 خانم فیروزه فیروزه چیان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی
313 دکتر مروارید قصاب شیرازی
314 خانم سهیلا مجیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
315 خانم فاطمه نجفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده
316 دكتر مژگان نظری
:: دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان - لنگرود
گروه علوم پایه:
317 دکتر مهریار حبیبی رودکنار
318 دکتر مسعود حمیدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
319 دکتر کورش خانکی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
320 خانم مریم رجب پور نیک فام | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
321 خانم فرخ قلی پور مقدم | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده در همایش ها | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
322 دكتر آزاده کبیری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده | داوری مقالات در مجلات علمی
323 دکتر ایرج نیکوکار | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كارگاه‌های گذرانده شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده در همایش ها | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشکده داروسازی
بیوتکنولوژی دارویی:
324 دکتر سارا دبیریان
325 دکتر مهدی عوضعلی پور
شیمی دارویی:
326 دكتر سعید قاسمی
داروسازی بالینی:
فارماسیوتیکس:
327 دكتر احسان ابوطالب
328 دکتر سعید منوچهری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
فارماکوتوکسیکولوژی:
فارماکوگنوزی:
329 دكتر اردلان پاسداران
330 دکتر فاطمه یوسف بیک
فارماکولوژی:
:: کمیته اخلاق دانشگاه
کمیته اخلاق دانشگاه:
331 آقاي شفیع امامی | مقالات چاپ شده
332 دکتر کورش دل پسند
:: پردیس بین الملل انزلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گروه ترمیمی:
333 دکتر مانوشا امیری سیاوشانی
334 دکتر سونیا دادفر
335 دکتر فرشته ناصرعلوی
گروه پریودنتولوژی:
336 دکتر اشکان سالاری
337 دکتر معصومه نیکخواه رانکوهی
گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت:
338 دکتر فرزانه استوار راد
339 دکتر سارا طبری
گروه پروتزهای دندانی:
340 پروفسور هادی رنجزاد
گروه دندانپزشکی کودکان:
341 دکتر رخساره اسدی راد
اندودانتیکس:
342 دکتر سینا شیرکوند | مقالات چاپ شده
ارتودانتیکس:
343 دکتر عرفانه افسری
344 دکتر پدرام جاویدی دشتبیاضی
345 دکتر بهاره جوانشیر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت:
346 دکتر سیمین نوری خانقاه | مقالات چاپ شده
گروه آسیب شناسی دهان ، فک و صورت:
347 دکتر پریسا کردونی خوزستانی
:: سایر اعضا
سایر اعضا:
348 دکتر مژگان نظری
349 پروفسور جواد وطنی
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان