[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - عبدالرسول سبحانی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
پروفسور عبدالرسول سبحانی
استاد گروه فارماکولوژی
دکترا
sobhanigums.ac.ir

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان