[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - وحیده جاوید خجسته ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دكتر وحیده جاوید خجسته
استاديار .
دکترا
khojastehgums.ac.ir

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان