[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - عاطفه قنبری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
دکتر عاطفه قنبری
دانشيار گروه پرستاری داخلی جراحی
دکترا
at_ghanbarigums.ac.ir

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان