سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت - داده های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دكتر احسان کاظم نژاد - کارنامه علمی کامل


kazem_ehyahoo.com

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک kazem_ehyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل دكتر احسان کاظم نژاد
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى آمار حیاتی
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت .
درجه علمی دکترا
استاديار
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
برگشت به صفحه کارنامه علمی